• Welkom bij
    Privézorg Limburg
  • Dagbesteding
    ‘Het is belangrijk om een dagritme te hebben en sociaal actief te blijven’
  • Zorgappartementen De KompenieWonen, zorg en welzijn onder één dak
  • Thuiszorg‘We zijn te gast bij de mensen thuis, dat realiseren we ons terdege’

Privézorg Limburg

Actueel

Prezo

Zorgcentrum Aan de Baan in Susteren in race voor gouden keurmerk PREZO

Zorgcentrum Aan de Baan in Susteren is voorgedragen voor het gouden keurmerk in de zorg, het zogeheten PREZO-keurmerk. PREZO kijkt onder meer naar het leveren van prestaties aan bewoners en cliënten door zorgprofessionals en organisaties in de praktijk en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van bewoners en cliënten. Een aantal interne audits van Proteion bij zowel zorgcentrum Aan de Baan als in de thuiszorg ging hieraan vooraf, evenals een externe audit door Perspekt, een in 2003 opgericht kwaliteitsinstituut zonder winstoogmerk in de zorg, op dinsdag 29 oktober. De auditoren waren erg onder de indruk en hadden geen directe verbeterpunten die eventueel besproken dienden te worden. Tevens werd tot grote verrassing kenbaar gemaakt dat zorgcentrum Aan de Baan wordt voorgedragen voor het betreffende keurmerk. Oprichters Ruurd van der Goot en Roger Bekkers van Privézorg Limburg, waar zorgcentrum Aan de Baan deel van uitmaakt, bedanken alle cliënten, het personeel, de vrijwilligers en mantelzorgers voor dit geweldige resultaat.