• Welkom bij
    Privézorg Limburg
  • Dagbesteding
    ‘Het is belangrijk om een dagritme te hebben en sociaal actief te blijven’
  • Zorgappartementen De KompenieWonen, zorg en welzijn onder één dak
  • Privézorg Limburg‘We hechten sterk aan
    het menselijke aspect’


Privézorg Limburg

Actueel

Logo PREZO keurmerkhouder

Gouden keurmerk PREZO voor Privézorg Limburg

Privézorg Limburg in Susteren heeft het gouden keurmerk in de zorg, het zogeheten PREZO-keurmerk. PREZO kijkt onder meer naar het leveren van prestaties aan bewoners en cliënten door zorgprofessionals en organisaties in de praktijk en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van bewoners en cliënten. Een aantal interne audits van Proteion bij zowel zorgcentrum Aan de Baan als in de thuiszorg ging hieraan vooraf, evenals een externe audit door Perspekt, een in 2003 opgericht kwaliteitsinstituut zonder winstoogmerk in de zorg, op dinsdag 29 oktober. De auditoren waren erg onder de indruk en hadden geen directe verbeterpunten die eventueel besproken dienden te worden. Oprichters Ruurd van der Goot en Roger Bekkers van Privézorg Limburg bedanken alle cliënten, het personeel, de vrijwilligers en mantelzorgers voor dit geweldige resultaat.