• ‘We zijn te gast bij de mensen thuis, dat realiseren we ons terdege’
Al onze diensten worden volledig vergoed door uw zorgverzekering

Thuiszorg

‘Thuiszorg met persoonlijke aandacht, dat is ons motto’

 

Binnen de thuiszorg werkt Privézorg Limburg met kleine, zelfstandige teams met een hoge mate van flexibiliteit. Vanwege deze werkwijze zijn de lijnen kort en duidelijk. De cliënt heeft altijd een vaste medewerker als aanspreekpunt. Dat geeft cliënten een vertrouwd gevoel. Mocht het om wat voor reden gewenst of noodzakelijk zijn, dan neemt de medewerker contact op met de zorgcoördinator. Privézorg Limburg inventariseert samen met de cliënt, familie en omgeving wat er aan zorg nodig is en zoekt vervolgens naar de beste invulling. Thuiszorg kan bestaan uit persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg, huishoudelijke zorg of een combinatie van genoemde zorgtaken. Belangrijk om te weten: thuiszorg wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

G2HP1706130209

We zien thuiszorg als een persoonlijke aangelegenheid, niet als een zakelijke dienstverlening. We zijn te gast bij de mensen thuis, dat realiseren we ons terdege. We zijn bijvoorbeeld wars van de stopwatchpraktijken in de thuiszorg en zetten liever een extra medewerker in om adequaat tegemoet te komen aan de wensen en zorgbehoeften van onze cliënten. De combinatie met kleine teams en vertrouwde medewerkers die volledig op de hoogte zijn van het wel en wee rondom betreffende cliënt, resulteert in optimale zorg met net dat beetje extra aandacht. Dat maakt volgens ons een groot verschil. Zo bouw je een prettige vertrouwensrelatie op met je cliënten die we zo lang mogelijk in stand willen houden.

Goede, persoonlijke gezondheidszorg voor iedereen