• ‘We zijn te gast bij de mensen thuis, dat realiseren we ons terdege’

Thuiszorg

24 uurszorg

Privézorg Limburg onderkent het belang van 24 uurszorg. Het kan en mag immers niet zo zijn dat een cliënt verstoken blijft van zorg en ondersteuning op het moment dat het gewenst of zelfs vereist is. Cliënten kunnen derhalve rondom de klok een beroep doen op het alarmerings- en oproepsysteem dat aangesloten is op de centrale van Privézorg Limburg. Ze krijgen meteen iemand aan de lijn, zeven dagen in de week en 24 uur per dag, die op dat moment gericht actie kan ondernemen.

Personenalarmering

U wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen woonomgeving. Maar wel met het gerust gevoel dat u wordt geholpen als u plotseling in een noodsituatie terecht komt. Dat kan met personenalarmering. In deze uitgave vindt u hier alle informatie over.

Download hier onze uitgave:

Personenalarmering