• ‘We zijn te gast bij de mensen thuis, dat realiseren we ons terdege’

Het Volledig Pakket Thuis

De meest gestelde vragen over het Volledig Pakket Thuis (VPT).

Welke indicatiecriteria gelden voor het VPT?

De cliënt dient een blijvende behoefte te hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicaties in de vorm van een zorgprofiel.


Kan een cliënt altijd kiezen voor een VPT?

Ja. De cliënt kan een keuze maken uit de diverse leveringsvormen. Voordat het VPT ingezet wordt, toetst de aanbieder de thuissituatie en adviseert het zorgkantoor of het VPT verantwoord en doelmatig kan worden geleverd.


Wie is er medisch eindverantwoordelijk bij een VPT?

Aangezien de financiering voor de algemene medische zorg via de zorgverzekering loopt, is de huisarts eindverantwoordelijk. Specifieke behandeling kan worden ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz-aanbieder is dan verantwoordelijk voor de Wlz-zorg.


U kunt tevens bij Privézorg Limburg terecht voor reguliere thuiszorg in de vorm van onder meer verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding et cetera. Voor deze zorg kent Privézorg Limburg geen wachtlijsten. U krijgt dus meteen de zorg die nodig is.

vpt