• Welkom bij
    Privézorg Limburg
  • Dagbesteding
    ‘Het is belangrijk om een dagritme te hebben en sociaal actief te blijven’
  • Zorgappartementen De KompenieWonen, zorg en welzijn onder één dak
  • Thuiszorg‘We zijn te gast bij de mensen thuis, dat realiseren we ons terdege’

Privézorg Limburg

Personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader schrijft voor dat de personeelssamenstelling van de verpleeghuiszorg op de website wordt gepubliceerd.

Onderstaande personeelssamenstelling van Privezorglimburg heeft peildatum 30 november 2018.

PZL totaal FTE 27,7
Ziekteverzuim 2018: 2,6 %
Instroom: 4,5 FTE
Uitstroom: 1,8 FTE

 

LOCATIE FTE zorgverleners Aantal vrijwilligers

Zorgcentrum Aan de Baan

16,9   

6

Woonlocatie de Kompenie / Thuiszorg en dagbesteding

9,3  2

Verdeling gediplomeerde zorgverleners / leerlingen over functies en niveaus.

NIVO TOTAAL ZORGCENTRUM
AAN DE BAAN
KOMPENIE/THUISZORG/ 
DAGBESTEDING

Helpende nivo 2

4,3 FTE

3,5 FTE

0,8 FTE

Verzorgende nivo 3

3,9 FTE

1,2 FTE

2,7 FTE

Verzorgende IG   

10,3 FTE

7,8 FTE

2,5 FTE

Verpleegkundige
nivo 4/5

2,6 FTE

1,5 FTE

1,1 FTE

Sociaal Pedagogisch

1,0 FTE 

 

1,0 FTE

Medewerker facilitair

1,2 FTE 

0,8 FTE

0,4 FTE

Studenten

 2,9 FTE    2,1 FTE    0,8 FTE 

Management   

1,5 FTE

   

Ratio personele kosten versus opbrengsten 0,81